#1

NOTARIUSZ - APOSTILLE

czyli LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Z dniem 14 sierpnia 2005 roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do międzynarodowej konwencji (sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku), znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych. Stronami tej konwencji są obecnie 102 państwa, w tym prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej, a także USA.

Konsulat nie przyjmuje do legalizacji:

  • dokumentów sądowych (np. wyroki rozwodowe, adopcyjne, wyroki sądowe)

  • dokumentów administracyjnych (np. Akty urodzenia, akty małżeństwa)

  • dokumentów poświadczonych notarialnie

  • urzędowych zaświadczeń umieszczanych na dokumentach prywatnych

Dokumenty amerykańskie, o jakich mowa wyżej, są respektowane w Polsce na podstawie poświadczenia (zwanego w tekście konwencji „Apostille”). Apostille wydają uprawnione urzędy stanowe.

Po więcej informacji dzwoń: tel: 203-504-2450
Proszę kierować zapytania wypełniając poniższy formularz:pełny HTML | wersja mobilna